• secretaris@koninklijkefanfare.nl

3Sep
Rabobank Clubkasacatie 3 September 2017

Clubkasactie 2017

De Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk heeft een grote groep jeugdleden die heel enthousiast muziek maken en muziek leren. Dat enthousiasme is afgelopen jaar gedeeld met Kindermuziektejater Speelgoetd. Een geslaagde muziekvoorstelling voor de basisschooljeugd heeft veel muzikale energie losgemaakt. Het idee om een eigen muziek en theater voorstelling te maken werd geboren. Omdat hiervoor muziek moet worden gecomponeerd/gearrangeerd én omdat een theaterscript geschreven moet worden is dat een kostbaar verhaal. Zeker ook omdat het een voorstelling moet worden die uitgevoerd gaat worden voor basisschoolkinderen, tehuizen en verzorgingsinstellingen.

Met de bijdrage vanuit de Rabobank clubkasactie hopen wij een startbedrag te krijgen zodat componisten en tekstschrijvers aan de slag kunnen gaan om een voorstelling te kunnen schrijven voor jong én oud publiek. De jonge muzikanten staan al te popelen.

  • © Muziek Locatie