• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Het Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Fanfare bestaat momenteel uit vijf personen. Drie van hen vormen het dagelijks bestuur: Katja Brooijmans als voorzitter; Rene van der Pas, secretaris en Adco van Oss, muziekinstrumenten beheer. Daarnaast hebben Paul van Lokven, vertegenwoordiger slagwerk en Jos Nijssen, PR en jeugd & Opleiding, zitting in het bestuur.

Op dit moment zijn er twee plaatsen vacant in het bestuur.

 
  • © Muziek Locatie