• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare

Oprichting en Doelstelling

De koninklijke fanfare St.Willibrord, opgericht in 1823, heeft sinds 1988 een "Stichting Vrienden van de koninklijke fanfare". De notariële akte met statuten is opgemaakt 21 januari 1988. Het doel is gelden in te zamelen en te beheren om met name duurdere uitgaven mede te financieren. Het bestuur werd, bij de oprichting, gevormd door 3 oud-bestuursleden, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Sinds enkele jaren zijn er 4 bestuursleden.Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.Het aantal vrienden varieert lichtelijk en ligt momenteel rond de 120.


Donaties en Werkwijze.

Aanvankelijk gaven de Vrienden jaarlijks een donatie van fl. 100,- . Zo`n club werd op vele plaatsen dan ook wel de "club van 100 genoemd". Uiteraard is dat later omgerekend naar euros. Het meest gangbare bedrag is nu € 50.-per jaar. Geldtransacties naar het muziekkorps worden altijd op verzoek van en/of na overleg met het korpsbestuur genomen. Het streven is wel om een bepaald basisbedrag in kas te houden. Sinds enige tijd wordt ook de jeugdopleiding door de Stichting Vrienden gesponsord.


Baron / Barones.

Met een link naar de relatie die de kasteelheren in de voorbije eeuwen met de fanfare hadden is de Stichting Vrienden in 2006 uitgebreid met een nieuw fenomeen:"Baron(es) van de koninklijke fanfare". Het is de bedoeling dat een BARON, in navolging van onze voormalige (echte) baronnen, wat dieper in de buidel tast.Voor een zakelijke baron betekent dat € 500,00 per jaar en voor een particuliere baron € 250,-. Bij installatie ontvangen zij dan statuten, een oorkonde en de brochure "De Koninklijke fanfare Sint Willibrord en de Heeswijkse kasteelheren". De eerste 3 baronnen zijn op 29 mei 2006 op kasteel Heeswijk geïnstalleerd. Er zijn inmiddels 5 baronnen.


Tegenprestaties.

Alle vrienden en baronnen worden uitgenodigd bij de evenementen welke het korps organiseert. Bij belangrijke zakelijke en/of privé gebeurtenissen wordt, indien men daar prijs op stelt, een serenade gebracht. Om regelmatig op de hoogte te blijven van het wel en wee ontvangen zij bovendien de digitale "Crescendo".


Steun de Koninklijke Fanfare.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden.  Ton Linders, secr. 0413 851518, Gerrie van den Broek, bestuurslid 0413 292234.

  • © Muziek Locatie